f o l l o w           

Roman Szymanski  
defeats
  Donovan Desmae
Unanimous Decision
KSW 61: To Fight or Not To Fight
June 05, 2021
Gdansk, Poland
REFEREE: Lukasz Bosacki
TALE OF THE TAPE
Szymanski Desmae
28 AGE
156 lbs. WEIGHT 155 lbs.
Szymon Bonkowski
ROUND Szymanski Desmae
1 9 10
2 10 9
3 10 9
TOTAL 29 28
Lukasz Porebski
ROUND Szymanski Desmae
1 9 10
2 10 9
3 10 9
TOTAL 29 28
Cezary Wojciechowski
ROUND Szymanski Desmae
1 10 9
2 10 9
3 10 9
TOTAL 30 27

NO MEDIA SCORES AVAILABLE

YOUR SCORECARD
ROUND Szymanski Desmae
1
2
3
TOTAL - -

Show Results


 © 2020 MMADecisions.com