f o l l o w           

Robert Ruchala  
defeats
  Damian Stasiak
Split Decision
KSW 75: Stasiak vs. Ruchala
October 14, 2022
Nowy Sacz, Poland
REFEREE: Tomasz Bronder
TALE OF THE TAPE
Ruchala Stasiak
BORN Poland
24 AGE 32
146 lbs. WEIGHT 145 lbs.
Michael Lepicki
ROUND Ruchala Stasiak
1 9 10
2 10 9
3 9 10
TOTAL 28 29
Filip Niemkowicz
ROUND Ruchala Stasiak
1 9 10
2 10 9
3 10 9
TOTAL 29 28
Lukasz Porebski
ROUND Ruchala Stasiak
1 9 10
2 10 9
3 10 9
TOTAL 29 28

NO MEDIA SCORES AVAILABLE

YOUR SCORECARD
ROUND Ruchala Stasiak
1
2
3
TOTAL - -

Show Results


 © 2020 MMADecisions.com