f o l l o w           


Strikeforce: Houston
Toyota Center
Houston, Texas, USA
August 21, 2010

Fight Scores
Souza def. Kennedy
Unanimous
DEALEJANDRO
49 - 46
PATLÁN
48 - 47
WILLIAMS
48 - 47
Magalhães def. Long
Unanimous
DEALEJANDRO
29 - 28
PATLÁN
30 - 27
WILLIAMS
30 - 27
Robichaux def. DeLeon
Split
DEALEJANDRO
29 - 28
PATLÁN
29 - 28
WILLIAMS
28 - 29
Young def. Cook
Unanimous
DEALEJANDRO
30 - 27
PATLÁN
29 - 28
WILLIAMS
30 - 27
 


© 2020 MMADecisions.com